Kişisel Veri Nedir?

1. Kişisel Verinin Tanımı Kişisel veri, özellikle teknolojinin gelişmesi ve verilerin çeşitlenmesi nedeniyle net ve çerçeve bir cevabı bulunmamakla beraber, ulusal ve uluslararası metinlerde çok benzer bir tanıma sahiptir: belirli veya belirlenebilir nitelikteki bir kişiye ait her türlü bilgiye kişisel veri denir. [1] 2. Uluslararası Metinlerde Kişisel Veriler Kişisel veri alanında en kapsamlı ve güncel…