Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Düzenlendi

1 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 507 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” olarak adlandırılan sisteme ilişkin bir takım düzenlemelere yer verilmekte. Söz konusu tebliğ ile teknoloji doğrultusunda hızla gelişmekte olan ticari yaşamın biraz gecikme ile de olsa yasal mevzuata yansıtılmaya çalıştığı görülüyor. 1…

Genç Girişimcilere 75.000 TL Kazanç İstisnası

10.02.2016 tarihinden itibaren 29 yaşını doldurmamış, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti olan, Kanunda öngörülen şartları taşıyanlar genç girişimciler 3 dönem boyunca 75.000 TL’lik kazanç istisnasından yararlanır. Dolayısıyla bu tarihten önce işe başlayan mükelleflerin söz konusu istisnadan yararlanmalarına imkan bulunmamaktadır.