Genç Girişimcilere 75.000 TL Kazanç İstisnası

10.02.2016 tarihinden itibaren 29 yaşını doldurmamış, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti olan, Kanunda öngörülen şartları taşıyanlar genç girişimciler 3 dönem boyunca 75.000 TL’lik kazanç istisnasından yararlanır. Dolayısıyla bu tarihten önce işe başlayan mükelleflerin söz konusu istisnadan yararlanmalarına imkan bulunmamaktadır.