GDPR’ın Türk Şirketlerine Uygulanması

Kişisel verilerin korunması noktasında Avrupa’da ortaya konulan ilk ciddi düzenleme, 1995 yılında AB tarafından yürürlüğe konulan 95/46/EC sayılı Direktiftir. Avrupa Birliği üye ülkelerince söz konusu Direktif’in çizdiği sınırlar dahilinde uygulama çalışmaları yürütülmüş ve üye ülkelerde kişisel verilerin korunmasına ilişkin iç hukuklarında düzenlemeler yapılmıştır. 95/46/EC sayılı Direktif ve ulusal yasaların 20 yılı aşkın süre boyunca uygulanmasından…