İşçinin Rekabet Etmeme Borcu ve Sınırları

Çalışanlar, iş sözleşmesinin doğası gereği çalıştıkları kurumlardaki müşteri bilgileri, buluş ve proje detayları gibi önemli bilgilere sahip olabilmektedirler. Bu duruma karşı işletmelerin ticari sırlarının ifşa edilmemesi ve ticaret hayatındaki güvenliğini sağlamak amacıyla kanuni bir takım güvenceler öngörülmüştür. Bu güvencelerden biri de işçinin sadakat ve rekabet etmeme borcudur. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 444-447. maddeleri arasında…