İşçinin Rekabet Etmeme Borcu ve Sınırları

Çalışanlar, iş sözleşmesinin doğası gereği çalıştıkları kurumlardaki müşteri bilgileri, buluş ve proje detayları gibi önemli bilgilere sahip olabilmektedirler. Bu duruma karşı işletmelerin ticari sırlarının ifşa edilmemesi ve ticaret hayatındaki güvenliğini sağlamak amacıyla kanuni bir takım güvenceler öngörülmüştür. Bu güvencelerden biri de işçinin sadakat ve rekabet etmeme borcudur. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 444-447. maddeleri arasında…

Soru Cevaplarla Adi Şirket II – Hak ve Sorumluluklar

SORU: Adi ortaklıkta ortakların hak ve sorumlulukları nelerdir? Adi şirkete ilişkin genel bilgileri yazımızda belirtmiştik. Bu yazımızda ise ortakların haklarına ve sorumluluklarına değineceğiz. Katılım Payı (Sermaye) Borcu: Adi ortaklığa sermaye olarak para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar; Fikrî mülkiyet hakları; Taşınırlar ve her çeşit taşınmaz; Taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma hakları;…