Koop 103 – Kooperatifin Kuruluşu ve Hukuki Niteliği

Kooperatiflere ilişkin önceki yazılarımızı https://girisimhukuku.co/2019/02/11/kooperatifcilik-ilkeleri/ ve https://girisimhukuku.co/category/ticaret-hukuku/kooperatifler-hukuku/ linklerinden inceleyebilirsiniz 1. KOOPERATİFİN KANUNİ TANIMI 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 1. Maddesinde kooperatif şöyle tanımlanmıştır: “Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler…