İmaj Alma – (Bilişim Suçlarında Delil – V)

İmaj Alma Usulü Kriminal inceleme yürütülürken elektronik deliller de toplanmalı, bunun için öncelikle delillerin nerede ve hangi formatta olduğu, nasıl depolandığı tespit edilmelidir. (C:\Users\DocumentsandSettings\GirisimHukuku\Belgelerim\web\ticarethukuku\Eskikanundosyalar\deliller. gibi) Sonrasında, ortamda bulunan elektronik donanımların çalışma biçimleri ve birbirlerine bağlılıkları tespit edilerek buna göre hareket edilir. Örneğin, olay yerinde kapalı konumda bulunan bir bilgisayar varsa kesinlikle açılmamalı; açık bir bilgisayar…

E-delil ve Elde Etme Yöntemleri (Bilişim Suçlarında Delil – IV)

Dijital/Elektronik Delil (e-delil) Bir elektronik araç üzerinde saklanan veya bu araçlar aracılığıyla iletilen bilgi ve verilerdir. Dijital deliller, klasik delillerden farklılık arz eder. Klasik deliller, gözle görülebilen, üzerinde el koyma, muhafaza altına alma kararı verilerek kolayca götürülebilen deliller iken; dijital deliller, bu kadar somut bir yapıya sahip değildir. Elbette ki dijital deliller de bir donanıma…

Bilişim Suçlarında Delil – III Arama ve El Koyma

Arama ve El Koyma Kararı Bilgisayar, bilgisayar kütükleri ve programlarında arama el koyma işlemi yapılabilmesi için öncelikle şüphelinin kullanımında ki cihazların tespiti ve elde edilmesi amacıyla CMK 116 ve devamı maddeleri gereğince genel anlamda arama kararı ile birlikte CMK 134 kapsamında elde edilecek materyallerin incelenmesi mahkemeden talep edilmelidir. Bilgisayar, bilgisayar kütükleri ve programlarında arama el…