Marka Nedir? Marka Başvurusu Nasıl Yapılır?

1. Markanın Tanımı Marka kavramı, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Bir mal, hizmet ya da kurumu tanıtmaya ve benzerlerinden ayırmaya yarayan tescil edilmiş özel ad, kısaltma veya işaret” olarak geçmektedir[1]. Marka “üzerine konulduğu eşyanın ya da hizmetin belli bir işletmeye ait olduğunu gösteren veya eşyayı ya da hizmeti piyasadaki benzerlerinden ayırt etmeye yarayan tanıtma ve ayırt…

Kişisel Veri Nedir?

1. Kişisel Verinin Tanımı Kişisel veri, özellikle teknolojinin gelişmesi ve verilerin çeşitlenmesi nedeniyle net ve çerçeve bir cevabı bulunmamakla beraber, ulusal ve uluslararası metinlerde çok benzer bir tanıma sahiptir: belirli veya belirlenebilir nitelikteki bir kişiye ait her türlü bilgiye kişisel veri denir. [1] 2. Uluslararası Metinlerde Kişisel Veriler Kişisel veri alanında en kapsamlı ve güncel…