GDPR’ın Türk Şirketlerine Uygulanması

Kişisel verilerin korunması noktasında Avrupa’da ortaya konulan ilk ciddi düzenleme, 1995 yılında AB tarafından yürürlüğe konulan 95/46/EC sayılı Direktiftir. Avrupa Birliği üye ülkelerince söz konusu Direktif’in çizdiği sınırlar dahilinde uygulama çalışmaları yürütülmüş ve üye ülkelerde kişisel verilerin korunmasına ilişkin iç hukuklarında düzenlemeler yapılmıştır. 95/46/EC sayılı Direktif ve ulusal yasaların 20 yılı aşkın süre boyunca uygulanmasından…

KVKK’ya Göre Veri Sorumlusu ve VERBİS

Veri Sorumlusu kimdir? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Veri Sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Bu itibarla, tüzel kişiliği haiz şirketlerimiz Veri Sorumlusu olarak nitelendirilmektedir. Madde hükmü içerisinde yer alan gerçek kişiler ise avukatlar, danışmanlar veya doktorlar olarak değerlendirilmektedir. Veri…

GDPR Kapsamında Verilen En Ciddi Ceza Fransa’dan Google’a: 50 Milyon Euro

Nasıl oldu? Fransa’da, kişisel verilerin kullanımı konusunda Avrupa Birliği kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Google’a yaklaşık 50 milyon euro para cezası verildi. Olay Fransa’da iki sivil toplum örgütünün, Google’ın, kullanıcıların kişisel verilerini işlemek için geçerli yasal bir temele sahip olmadığını, bunun özellikle reklamcılığın kişiselleştirilmesi amacıyla yapıldığını iddia ederek bu konu hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başladı. Konu hakkındaki şikayetler karşısında…

Kişisel Veri Nedir?

1. Kişisel Verinin Tanımı Kişisel veri, özellikle teknolojinin gelişmesi ve verilerin çeşitlenmesi nedeniyle net ve çerçeve bir cevabı bulunmamakla beraber, ulusal ve uluslararası metinlerde çok benzer bir tanıma sahiptir: belirli veya belirlenebilir nitelikteki bir kişiye ait her türlü bilgiye kişisel veri denir. [1] 2. Uluslararası Metinlerde Kişisel Veriler Kişisel veri alanında en kapsamlı ve güncel…