İşverenin Yönetim Hakkının Hukuki Çerçevesi*

İş sözleşmelerinde, iş edimi genellikle ana çizgileri ile belirlenmekte, ayrıntılar ise düzenlenmesi gereken boş bir alan olarak kalmaktadır. Bu boş alan işverene bırakılmış olan yönetim hakkının kullanılmasıyla doldurulur. İşverenin vereceği talimatlarla, yasalar çerçevesinde toplu iş sözleşmesi ve iş akdine aykırı olmamak üzere, işin yürütümü ve işçilerin işyerindeki davranışlarını düzenleyebilme hakkına, yönetim hakkı denir. İş sözleşmelerinde,…

İşçinin Rekabet Etmeme Borcu ve Sınırları

Çalışanlar, iş sözleşmesinin doğası gereği çalıştıkları kurumlardaki müşteri bilgileri, buluş ve proje detayları gibi önemli bilgilere sahip olabilmektedirler. Bu duruma karşı işletmelerin ticari sırlarının ifşa edilmemesi ve ticaret hayatındaki güvenliğini sağlamak amacıyla kanuni bir takım güvenceler öngörülmüştür. Bu güvencelerden biri de işçinin sadakat ve rekabet etmeme borcudur. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 444-447. maddeleri arasında…