Markamı Uluslararası Ortamda Nasıl Korurum? Madrid Protokolü Nedir?

Küreselleşmenin bir sonucu da, ticari sınırların yok denilecek kadar aza inmiş olmasıdır. Bu doğrultuda, markanızla uluslararası mecraya açılmayı hedefliyorsanız, markanızı uluslararası düzeyde de koruma altına almanız önemlidir. Uluslararası tescilde ise önemli iki kurum karşımıza çıkmaktadır: 1. Madrid Protokolü – WIPO Fikrî mülkiyet haklarının uluslararası ortamda koruma altına alan en önemli mecralardan biri WIPO’dur (World Intellectual…

Marka Nedir? Marka Başvurusu Nasıl Yapılır?

1. Markanın Tanımı Marka kavramı, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Bir mal, hizmet ya da kurumu tanıtmaya ve benzerlerinden ayırmaya yarayan tescil edilmiş özel ad, kısaltma veya işaret” olarak geçmektedir[1]. Marka “üzerine konulduğu eşyanın ya da hizmetin belli bir işletmeye ait olduğunu gösteren veya eşyayı ya da hizmeti piyasadaki benzerlerinden ayırt etmeye yarayan tanıtma ve ayırt…