Elektronik Delillerin İncelenmesi – Bilişim Suçlarında Delil-VI

Şifre Çözme, Çözümleme ve Veri Kurtarma Dekriptoloji ( Şifre Çözme) İnceleme sırasında şifrelenmiş dosya veya diskler ile karşılaşılması durumunda, özel yazılımlarla şifrelerin kırılması işlemi uygulanır. Steganografi (Gizlenmiş Verilerin Çözümlenmesi) Steganografi tekniği, gizli bir mesajın çeşitli yöntem ve tekniklerle açık bir mesajın içerisine gizlenmesidir. Dolayısıyla, steganografi’nin şifrelemeye göre en büyük avantajı bilgiyi gören bir kimsenin gördüğü…

İmaj Alma – (Bilişim Suçlarında Delil – V)

İmaj Alma Usulü Kriminal inceleme yürütülürken elektronik deliller de toplanmalı, bunun için öncelikle delillerin nerede ve hangi formatta olduğu, nasıl depolandığı tespit edilmelidir. (C:\Users\DocumentsandSettings\GirisimHukuku\Belgelerim\web\ticarethukuku\Eskikanundosyalar\deliller. gibi) Sonrasında, ortamda bulunan elektronik donanımların çalışma biçimleri ve birbirlerine bağlılıkları tespit edilerek buna göre hareket edilir. Örneğin, olay yerinde kapalı konumda bulunan bir bilgisayar varsa kesinlikle açılmamalı; açık bir bilgisayar…

E-delil ve Elde Etme Yöntemleri (Bilişim Suçlarında Delil – IV)

Dijital/Elektronik Delil (e-delil) Bir elektronik araç üzerinde saklanan veya bu araçlar aracılığıyla iletilen bilgi ve verilerdir. Dijital deliller, klasik delillerden farklılık arz eder. Klasik deliller, gözle görülebilen, üzerinde el koyma, muhafaza altına alma kararı verilerek kolayca götürülebilen deliller iken; dijital deliller, bu kadar somut bir yapıya sahip değildir. Elbette ki dijital deliller de bir donanıma…

Bilişim Suçlarında Delil – III Arama ve El Koyma

Arama ve El Koyma Kararı Bilgisayar, bilgisayar kütükleri ve programlarında arama el koyma işlemi yapılabilmesi için öncelikle şüphelinin kullanımında ki cihazların tespiti ve elde edilmesi amacıyla CMK 116 ve devamı maddeleri gereğince genel anlamda arama kararı ile birlikte CMK 134 kapsamında elde edilecek materyallerin incelenmesi mahkemeden talep edilmelidir. Bilgisayar, bilgisayar kütükleri ve programlarında arama el…

Alan Adı Korsanlığı (Cyberpirates)

Tanınmış kişi ve markaların, alan adı (domain) üzerinden uğrayabilecekleri hak ihlallerini anlatmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yazımızda klasik alan adı gaspına değinmiştik. Bu yazımızda Alan adı korsanlığı ve klavye korsanlığına değineceğiz. 1. Alan Adı Korsanlığı (Cyberpirates) Alan adı (domain) korsanı, üçüncü kişilere ait tanınmış marka ve ticaret unvanlarının tanıttığı kimselerin web sitesini arayan internet kullanıcılarının dikkatsizliğinden…

GDPR’ın Türk Şirketlerine Uygulanması

Kişisel verilerin korunması noktasında Avrupa’da ortaya konulan ilk ciddi düzenleme, 1995 yılında AB tarafından yürürlüğe konulan 95/46/EC sayılı Direktiftir. Avrupa Birliği üye ülkelerince söz konusu Direktif’in çizdiği sınırlar dahilinde uygulama çalışmaları yürütülmüş ve üye ülkelerde kişisel verilerin korunmasına ilişkin iç hukuklarında düzenlemeler yapılmıştır. 95/46/EC sayılı Direktif ve ulusal yasaların 20 yılı aşkın süre boyunca uygulanmasından…

Klasik Alan Adı Gaspına (Cybersquatting) Karşı Çözüm Yolları

Alan adına ilişkin hususlara bir önceki yazımızda değinmiştik. Bu yazımızda alan adına ilişkin yaşanabilecek sorunlardan birine yer vereceğiz. Diyelim ki mevcut bir markamız var, markamızın adıyla bir web sitesi tescil ettirmek istiyoruz, ancak kötü niyetli kişilerce bu alan adı daha önceden tescillenmiş. İşte bu durumda yapılabileceklere yazımızda yer veriyoruz. 1. Tanım Fikri mülkiyet hukukunda, zaman…

GDPR Kapsamında Verilen En Ciddi Ceza Fransa’dan Google’a: 50 Milyon Euro

Nasıl oldu? Fransa’da, kişisel verilerin kullanımı konusunda Avrupa Birliği kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Google’a yaklaşık 50 milyon euro para cezası verildi. Olay Fransa’da iki sivil toplum örgütünün, Google’ın, kullanıcıların kişisel verilerini işlemek için geçerli yasal bir temele sahip olmadığını, bunun özellikle reklamcılığın kişiselleştirilmesi amacıyla yapıldığını iddia ederek bu konu hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başladı. Konu hakkındaki şikayetler karşısında…