İşverenin Yönetim Hakkının Hukuki Çerçevesi*

İş sözleşmelerinde, iş edimi genellikle ana çizgileri ile belirlenmekte, ayrıntılar ise düzenlenmesi gereken boş bir alan olarak kalmaktadır. Bu boş alan işverene bırakılmış olan yönetim hakkının kullanılmasıyla doldurulur. İşverenin vereceği talimatlarla, yasalar çerçevesinde toplu iş sözleşmesi ve iş akdine aykırı olmamak üzere, işin yürütümü ve işçilerin işyerindeki davranışlarını düzenleyebilme hakkına, yönetim hakkı denir. İş sözleşmelerinde,…

İşçinin Rekabet Etmeme Borcu ve Sınırları

Çalışanlar, iş sözleşmesinin doğası gereği çalıştıkları kurumlardaki müşteri bilgileri, buluş ve proje detayları gibi önemli bilgilere sahip olabilmektedirler. Bu duruma karşı işletmelerin ticari sırlarının ifşa edilmemesi ve ticaret hayatındaki güvenliğini sağlamak amacıyla kanuni bir takım güvenceler öngörülmüştür. Bu güvencelerden biri de işçinin sadakat ve rekabet etmeme borcudur. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 444-447. maddeleri arasında…

Elektronik Delillerin İncelenmesi – Bilişim Suçlarında Delil-VI

Şifre Çözme, Çözümleme ve Veri Kurtarma Dekriptoloji ( Şifre Çözme) İnceleme sırasında şifrelenmiş dosya veya diskler ile karşılaşılması durumunda, özel yazılımlarla şifrelerin kırılması işlemi uygulanır. Steganografi (Gizlenmiş Verilerin Çözümlenmesi) Steganografi tekniği, gizli bir mesajın çeşitli yöntem ve tekniklerle açık bir mesajın içerisine gizlenmesidir. Dolayısıyla, steganografi’nin şifrelemeye göre en büyük avantajı bilgiyi gören bir kimsenin gördüğü…

İmaj Alma – (Bilişim Suçlarında Delil – V)

İmaj Alma Usulü Kriminal inceleme yürütülürken elektronik deliller de toplanmalı, bunun için öncelikle delillerin nerede ve hangi formatta olduğu, nasıl depolandığı tespit edilmelidir. (C:\Users\DocumentsandSettings\GirisimHukuku\Belgelerim\web\ticarethukuku\Eskikanundosyalar\deliller. gibi) Sonrasında, ortamda bulunan elektronik donanımların çalışma biçimleri ve birbirlerine bağlılıkları tespit edilerek buna göre hareket edilir. Örneğin, olay yerinde kapalı konumda bulunan bir bilgisayar varsa kesinlikle açılmamalı; açık bir bilgisayar…

E-delil ve Elde Etme Yöntemleri (Bilişim Suçlarında Delil – IV)

Dijital/Elektronik Delil (e-delil) Bir elektronik araç üzerinde saklanan veya bu araçlar aracılığıyla iletilen bilgi ve verilerdir. Dijital deliller, klasik delillerden farklılık arz eder. Klasik deliller, gözle görülebilen, üzerinde el koyma, muhafaza altına alma kararı verilerek kolayca götürülebilen deliller iken; dijital deliller, bu kadar somut bir yapıya sahip değildir. Elbette ki dijital deliller de bir donanıma…

Bilişim Suçlarında Delil – III Arama ve El Koyma

Arama ve El Koyma Kararı Bilgisayar, bilgisayar kütükleri ve programlarında arama el koyma işlemi yapılabilmesi için öncelikle şüphelinin kullanımında ki cihazların tespiti ve elde edilmesi amacıyla CMK 116 ve devamı maddeleri gereğince genel anlamda arama kararı ile birlikte CMK 134 kapsamında elde edilecek materyallerin incelenmesi mahkemeden talep edilmelidir. Bilgisayar, bilgisayar kütükleri ve programlarında arama el…

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Düzenlendi

1 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 507 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” olarak adlandırılan sisteme ilişkin bir takım düzenlemelere yer verilmekte. Söz konusu tebliğ ile teknoloji doğrultusunda hızla gelişmekte olan ticari yaşamın biraz gecikme ile de olsa yasal mevzuata yansıtılmaya çalıştığı görülüyor. 1…

Alan Adı Korsanlığı (Cyberpirates)

Tanınmış kişi ve markaların, alan adı (domain) üzerinden uğrayabilecekleri hak ihlallerini anlatmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yazımızda klasik alan adı gaspına değinmiştik. Bu yazımızda Alan adı korsanlığı ve klavye korsanlığına değineceğiz. 1. Alan Adı Korsanlığı (Cyberpirates) Alan adı (domain) korsanı, üçüncü kişilere ait tanınmış marka ve ticaret unvanlarının tanıttığı kimselerin web sitesini arayan internet kullanıcılarının dikkatsizliğinden…