İmaj Alma – (Bilişim Suçlarında Delil – V)

İmaj Alma Usulü Kriminal inceleme yürütülürken elektronik deliller de toplanmalı, bunun için öncelikle delillerin nerede ve hangi formatta olduğu, nasıl depolandığı tespit edilmelidir. (C:\Users\DocumentsandSettings\GirisimHukuku\Belgelerim\web\ticarethukuku\Eskikanundosyalar\deliller. gibi) Sonrasında, ortamda bulunan elektronik donanımların çalışma biçimleri ve birbirlerine bağlılıkları tespit edilerek buna göre hareket edilir. Örneğin, olay yerinde kapalı konumda bulunan bir bilgisayar varsa kesinlikle açılmamalı; açık bir bilgisayar…