Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Düzenlendi

1 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 507 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” olarak adlandırılan sisteme ilişkin bir takım düzenlemelere yer verilmekte. Söz konusu tebliğ ile teknoloji doğrultusunda hızla gelişmekte olan ticari yaşamın biraz gecikme ile de olsa yasal mevzuata yansıtılmaya çalıştığı görülüyor. 1…