Alan Adı Korsanlığı (Cyberpirates)

Tanınmış kişi ve markaların, alan adı (domain) üzerinden uğrayabilecekleri hak ihlallerini anlatmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yazımızda klasik alan adı gaspına değinmiştik. Bu yazımızda Alan adı korsanlığı ve klavye korsanlığına değineceğiz. 1. Alan Adı Korsanlığı (Cyberpirates) Alan adı (domain) korsanı, üçüncü kişilere ait tanınmış marka ve ticaret unvanlarının tanıttığı kimselerin web sitesini arayan internet kullanıcılarının dikkatsizliğinden…

GDPR’ın Türk Şirketlerine Uygulanması

Kişisel verilerin korunması noktasında Avrupa’da ortaya konulan ilk ciddi düzenleme, 1995 yılında AB tarafından yürürlüğe konulan 95/46/EC sayılı Direktiftir. Avrupa Birliği üye ülkelerince söz konusu Direktif’in çizdiği sınırlar dahilinde uygulama çalışmaları yürütülmüş ve üye ülkelerde kişisel verilerin korunmasına ilişkin iç hukuklarında düzenlemeler yapılmıştır. 95/46/EC sayılı Direktif ve ulusal yasaların 20 yılı aşkın süre boyunca uygulanmasından…

Genç Girişimcilere 75.000 TL Kazanç İstisnası

10.02.2016 tarihinden itibaren 29 yaşını doldurmamış, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti olan, Kanunda öngörülen şartları taşıyanlar genç girişimciler 3 dönem boyunca 75.000 TL’lik kazanç istisnasından yararlanır. Dolayısıyla bu tarihten önce işe başlayan mükelleflerin söz konusu istisnadan yararlanmalarına imkan bulunmamaktadır.