Koop 106 – Kooperatif Ortaklarının Hakları ve Yükümlülükleri – II

3. KORUYUCU HAKLAR a) Bilgi Alma Hakkı Kooperatiflerde ortakların bilgi alma hakkı Kooperatifler Kanunu’nun 24. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre, yönetim Kurulunun gelir gider farklarının dağıtım şekli hakkındaki tekliflerini içeren yıllık çalışma raporu ile bilanço ve denetçilerin 66’ncı madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri rapor genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren bir…