Koop 104 – Türk Ticaret Kanunu’nun Kooperatiflere Uygulanması

TTK’DAKİ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KOOPERATİF 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 124. Maddesi kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerini ticaret şirketi olarak kabul etmiştir. Kanunda, kollektif ile komandit şirket şahıs şirketi, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılırken kooperatiflerle ilgili düzenlemeye yer verilmemiş, sadece kooperatifin ticaret şirketi olduğu belirtilmekle yetinilmiştir. 6102…