Koop 102 – Kooperatifçilik İlkeleri

Kooperatifler hukukunu daha iyi anlamak için kooperatifçilik ilkelerini tanıyoruz. Bu ilkeler: 1- Gönüllü ve Serbest Giriş İlkesi
2- Demokratik Yönetim İlkesi
3- Ortağın Ekonomik Katılımı İlkesi.
4- Özerklik ve Bağımsızlık İlkesi
5- Eğitim; Öğretim ve Bilgilendirme İlkesi
6- Kooperatifler Arası İşbirliği İlkesi
7- Toplumsal Sorumluluk İlkesidir.