Koop 101 – Kooperatif Nedir?

Kooperatif Hukuku yazılarımıza ilk başta kooperatifin tanımı ve amacıyla başlıyoruz. İlerleyen yazılarımızda kooperatifçilik ilkeleri ve Türk Hukuku’nda Kooperatif kavramı ele alınacaktır. KOOPERATİF NEDİR? Kooperatif, bireylerin, tek başlarına yapamayacakları veya birlikte yapmalarında yarar bulunan işleri en iyi biçimde ve maliyet fiyatına yapmak üzere dayanışma suretiyle ekonomik güçlerini bir araya getirmeleridir. Kooperatiflerin amaçları doğrultusunda bireylerin ortak ihtiyaçlarını…