Markamı Uluslararası Ortamda Nasıl Korurum? Madrid Protokolü Nedir?

Küreselleşmenin bir sonucu da, ticari sınırların yok denilecek kadar aza inmiş olmasıdır. Bu doğrultuda, markanızla uluslararası mecraya açılmayı hedefliyorsanız, markanızı uluslararası düzeyde de koruma altına almanız önemlidir. Uluslararası tescilde ise önemli iki kurum karşımıza çıkmaktadır: 1. Madrid Protokolü – WIPO Fikrî mülkiyet haklarının uluslararası ortamda koruma altına alan en önemli mecralardan biri WIPO’dur (World Intellectual…

Klasik Alan Adı Gaspına (Cybersquatting) Karşı Çözüm Yolları

Alan adına ilişkin hususlara bir önceki yazımızda değinmiştik. Bu yazımızda alan adına ilişkin yaşanabilecek sorunlardan birine yer vereceğiz. Diyelim ki mevcut bir markamız var, markamızın adıyla bir web sitesi tescil ettirmek istiyoruz, ancak kötü niyetli kişilerce bu alan adı daha önceden tescillenmiş. İşte bu durumda yapılabileceklere yazımızda yer veriyoruz. 1. Tanım Fikri mülkiyet hukukunda, zaman…

Soru-Cevaplarla Adi Şirket III – Kar Zarar Paylaşımı, Temsil

SORU: Adi şirkette kar ve zarar paylaşımı nasıl olur? CEVAP: Türk Borçlar Kanunu’nun 622. maddesi, emredici bir hükümdür. Kural olarak kar ve zarar paylaşılacaktır ve aksine bir hüküm yoksa, bu paylaşım eşit olarak yapılır. Sözleşmede kara ilişkin paylaşım hükmü konulmuş ancak zarar için konulmamış ise; bu durumda kar için belirlenen oran zarar için de geçerlidir…

KVKK’ya Göre Veri Sorumlusu ve VERBİS

Veri Sorumlusu kimdir? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Veri Sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Bu itibarla, tüzel kişiliği haiz şirketlerimiz Veri Sorumlusu olarak nitelendirilmektedir. Madde hükmü içerisinde yer alan gerçek kişiler ise avukatlar, danışmanlar veya doktorlar olarak değerlendirilmektedir. Veri…

Soru Cevaplarla Adi Şirket II – Hak ve Sorumluluklar

SORU: Adi ortaklıkta ortakların hak ve sorumlulukları nelerdir? Adi şirkete ilişkin genel bilgileri yazımızda belirtmiştik. Bu yazımızda ise ortakların haklarına ve sorumluluklarına değineceğiz. Katılım Payı (Sermaye) Borcu: Adi ortaklığa sermaye olarak para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar; Fikrî mülkiyet hakları; Taşınırlar ve her çeşit taşınmaz; Taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma hakları;…

GDPR Kapsamında Verilen En Ciddi Ceza Fransa’dan Google’a: 50 Milyon Euro

Nasıl oldu? Fransa’da, kişisel verilerin kullanımı konusunda Avrupa Birliği kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Google’a yaklaşık 50 milyon euro para cezası verildi. Olay Fransa’da iki sivil toplum örgütünün, Google’ın, kullanıcıların kişisel verilerini işlemek için geçerli yasal bir temele sahip olmadığını, bunun özellikle reklamcılığın kişiselleştirilmesi amacıyla yapıldığını iddia ederek bu konu hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başladı. Konu hakkındaki şikayetler karşısında…

Alan Adının (Domain) Hukuki Niteliği

1. Giriş Günümüzde alan adları kullanılarak açılan web siteleri sayesinde ürününü, markasını veya işletmesini tanıtmak isteyen girişimci, internet alan adı ile sadece tanıtım amacı gütmemekte, aynı zamanda satış dahil birçok hizmeti internet aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Tüm bu gelişmeler, internet alan adı sahibi olmayı ticari kurum ve kişiler için zorunlu ve vazgeçilmez hale getirmiştir. Bu nedenlerle de,…

Marka Nedir? Marka Başvurusu Nasıl Yapılır?

1. Markanın Tanımı Marka kavramı, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Bir mal, hizmet ya da kurumu tanıtmaya ve benzerlerinden ayırmaya yarayan tescil edilmiş özel ad, kısaltma veya işaret” olarak geçmektedir[1]. Marka “üzerine konulduğu eşyanın ya da hizmetin belli bir işletmeye ait olduğunu gösteren veya eşyayı ya da hizmeti piyasadaki benzerlerinden ayırt etmeye yarayan tanıtma ve ayırt…

Kişisel Veri Nedir?

1. Kişisel Verinin Tanımı Kişisel veri, özellikle teknolojinin gelişmesi ve verilerin çeşitlenmesi nedeniyle net ve çerçeve bir cevabı bulunmamakla beraber, ulusal ve uluslararası metinlerde çok benzer bir tanıma sahiptir: belirli veya belirlenebilir nitelikteki bir kişiye ait her türlü bilgiye kişisel veri denir. [1] 2. Uluslararası Metinlerde Kişisel Veriler Kişisel veri alanında en kapsamlı ve güncel…

Soru-Cevaplarla Adi Şirket I – Giriş

SORU: Adi şirketin genel özellikleri nelerdir? CEVAP: Adi şirket, hukukumuzda temel bir ortaklık türünü ifade etmektedir. Bir hukuki ilişki TTK’daki ticaret ortaklıklarının temel unsurlarını taşımıyorsa, adi ortaklık bu ilişkiye ikincil bir ortaklık olarak uygulanan hüküm konumundadır. Kurulumu şekle bağlı değildir. Adi ortaklık genellikle geçici ilişkiler için kurulur. Adi şirketin malları üzerinde elbirliği mülkiyeti vardır, ancak…